• thumb

    [0] Бактерии. Прокариотна клетка – безядрени организми

    рез 1676 година Антон ван Льовенхук наблюдавал през собствен микроскоп не само едноклетъчни организми, а и някакви странни образувания (зародиши) от малки летаргични обекти, които обаче се хранят, растат и размножават. През 1773 година Ото Фредерик Мюлер ги класифицирал в две групи: бацили (малки пръчици) и спирили (спирали)... повече на abritvs.com

    • favabritvs.com
    • 14:47 17.07.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus