• thumb

    [0] Еволюция - въведение

    Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Тя е свързана с отмиране на неприспособените  организми и оцеляване на най-приспособените.

    • favabritvs.com
    • 03:12 08.09.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus