• thumb

    [0] Изработка на  конструкции от алуминиеви профили

    Като официален представител на Paletti Profilsysteme, от Мултиинженеринг предлага комплексна програма от компоненти, модули и системи за автоматизация при изработката на висококачествени различни видове конструкции от алуминиеви профили, които могат да бъдат използвани в качеството си на преградни и защитни стени, рафтове, работни и лабораторни маси; дизайнерско обзавеждане и др.

    • favmultiengineering-bg.com
    • 06:08 13.10.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus