• [0] Кариерно консултиране за възрастни

    Професионалното ориентиране може да бъде много полезно както за всички хора, които все още не са намерили подходящата и удовлетворяваща професия, така и за тези, които желаят да се преквалифицират или да сменят позицията, работното си място или сферата на дейност. Кариерните консултанти разполагат с широк набор от средства, с които да подпомогнат определянето на знанията и уменията на клиентите

    • favow.ly
    • 08:59 20.12.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus