• [1] Кредити и Заеми

    През този летен сезон в България са нараснали случаите на нелоялни търговски практики, но пазарът не е залят от тях. Най-честите нарушения на търговците са били свързани с непредоставяне на услуги, за които е поет ангажимент, несъответствие на предлаганите стоки и услуги с действителните, както и заблуда на потребителите с цени на промоционални стоки.

    • favwww.creditinfo.bg
    • 08:28 01.09.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus