• thumb

    [0] Мед - металургия на медта

    Химичният елемент мед (Cu) съществува в природата под формата на просто вещество (метал) и химични съединения. За първи път в човешката история, метална мед е била обработена около 9000-та годинa преди новата ера в земите на днешен Ирак.

    • favabritvs.com
    • 09:27 25.08.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus