• [2] Обемът на пазара за превоз на контейнери ще достигне 14,4 милиарда щатски долара до 2025

    Обемът на пазара за превоз на контейнери ще достигне 14,4 милиарда щатски долара до 2025 г. Агрегираният среден годишен темп на растеж на пазара за периода от 2017 до 2025 г. ще бъде 5,7%, според анализатори. През 2016 г., според аналитичната агенция, обемът на пазара възлиза на 8,8 милиарда щатски долара...

    • favwww.shipsdeal.com
    • 20:52 02.10.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus