• thumb

    [0] Почва. Почвообразуване. Състав на почвата

    Почва е повърхностният рохкав и плодороден слой на земната кора, който влиза в пряк контакт с атмосферата и биосферата. Неговите състав, физични, химични и биологични характеристики варират в зависимост от климатичните особености на средата и почвообразуващите фактори.

    • favabritvs.com
    • 12:06 03.09.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus