• [0] ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ И НОВИНИ ВЛИЯЕЩИ НА АКЦИИТЕ

    Политическата стабилност е важно условие, но невинаги достатъчно, за да утвърди възходящо движение на дадена валута. Обикновено колебанието в движението на тренда се появява преди избори. Поради неизвестността от развоя на събитията, повечето играчи на пазара предпочитат да затворят позициите си и да изчакат настъпването на стабилност и яснота. Като цяло политическата нестабилност влияе пагубно върху валутата на дадена страна и тя започва да се обезценява.

    • favobrazovani.info
    • 13:23 28.09.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus