• [0] Соменсо Център за социално здраве

    Индивидуални програми за управление на стреса – баланс работа личен живот – синдром на професионалното прегаряне и професионалната скука (burn-out, bore-out). Социални умения – лидерство, управление на гнева, самоувереност и асертивност. Комуникационни умения - подготовка за интервю, говорене пред публика. Коучинг за повишаване на самоуважението и доверието. Бизнес обучения, обучения за успешни продажби, професионално ориентиране.

    • favwww.somenso.com
    • 13:25 30.11.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus