• thumb

    [0] Спартак и въстанието на робите в Древен Рим

    Спартак, един от най-големите кошмари на Републиката, всъщност бил дело и собствено творение на самите римляни. В началото на I век пр.н.е. Рим бил доминиращата политическа и военна сила по цялото Средиземноморие. Много земи и народи паднали под неговата власт в това число и Древна Тракия.

    • favabritvs.com
    • 09:09 10.08.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus