• thumb

    [1] Съдействаме за кредит с лошо ЦКР

    Съдействаме за кредит до 50000 лв, с годишна лихва до 9% при максимален срок за изплащане до 10 години. Условия – минимум една година при настоящия работодател, постоянен трудов договор, превод на работна заплата в някоя от банките в страната, възможно и с лоша кредитна история, или лошо цкр / допускат се закъснения не повече от 30 дни по текущи кредити, или изцяло погасени лоши кредити/.

    • favwww.creditinfo.bg
    • 13:58 14.08.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus