• thumb

    [1] Този срам, наречен ″Обединени патриоти″

    Националистическите формации както у нас, така и по света, имат за цел да канализират и направляват енергията на по низшите духом индивиди. Екплоатират се базовите инстинкти, племенното мислене и чувство за принадлежност, използва се силата на символа, заиграва се с усещането за сигурност, насажда се съзнание за превъзходство и т.н.

    • favmihail1todorov.tumblr.com
    • 11:31 17.07.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus