Новини с ключова дума: наука

 • Обикновена амеба (Amoeba proteus). Дизентерийна амеба

  abritvs.com - 17:27 18.09.2017 [0]

  Към тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora), подтип Саркодови (Sarcodina), клас Лобозни кореноножки, разред Същински голи амеби (Euamoebida) се числят както…

 • Зелена еуглена - тип Саркомастигофори

  abritvs.com - 17:24 18.09.2017 [0]

  Зелена еуглена (Euglena viridis) е едноклетъчно животно, което спада към тип Саркомастигофори и клас Фитомастигофори (Phytomastigophorea). По друга класификация…

 • Чехълче (Paramecium caudatum) - тип Ресничести

  abritvs.com - 17:21 18.09.2017 [0]

  Чехълче (Paramecium caudatum) - едноклетъчно животно, което принадлежи към тип Ресничести (инфузории, Ciliophora). Тялото му под светлинен микроскоп изглежда…

 • Земен червей (дъждовен червей)- тип Прешленести червеи

  abritvs.com - 14:37 18.09.2017 [0]

  Видът Земен червей спада към тип Прешленести червеи (Annelida). Названието на типа произлиза от факта, че тялото на представителите им е изградено…

 • Масообменни процеси - пренос на маса

  abritvs.com - 00:44 18.09.2017 [0]

  Масообменни процеси се наричат тези, при които се наблюдава пренос на дадено количество вещество между две контактуващи среди и преминаването…

 • Еволюция - въведение

  abritvs.com - 03:12 08.09.2017 [0]

  Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Тя е…

 • Зъбни импланти и имплантология

  zdraveikrasota.net - 09:49 07.09.2017 [1]

  Предимствата на зъбните импланти: те са с висок процент на успеваемост; запазват височината на костта; лесни са за почистване; не оказват…

 • Атом - строеж - атомни модели

  abritvs.com - 14:12 03.09.2017 [0]

  Атом е най-малката градивна частица на веществата, неделима по химичен път, която може в определeни случаи да съществува самостоятелно продължително…

 • Почва. Почвообразуване. Състав на почвата

  abritvs.com - 12:06 03.09.2017 [0]

  Почва е повърхностният рохкав и плодороден слой на земната кора, който влиза в пряк контакт с атмосферата и биосферата. Неговите състав,…

 • Кредити и Заеми

  www.creditinfo.bg - 10:28 01.09.2017 [1]

  През този летен сезон в България са нараснали случаите на нелоялни търговски практики, но пазарът не е залят от тях. Най-честите нарушения…

 1 2 3 >  Последна