Новини с ключова дума: наука

 • Чуждоезиков Център Браво - Bravo Centre

  www.bravoflcentre.bg - 14:54 20.10.2017 [0]

  В центъра работят високо квалифицирани преподаватели, както българи с перфектен английски, така и преподаватели англичани. Разполагаме…

 • Как работодателите проверяват знанията ви по английски…

  omegals.bg - 16:52 17.10.2017 [0]

  Тестови задачи на английски език Това е друг разпространен метод за оценка на езиковите познания. След разговор с работодателя е възможно…

 • Колко значения на думата „неловко“ знаете?

  omegals.bg - 11:02 16.10.2017 [0]

  Ringrichterscham (r ɪ ŋ r ɪ ç t ɐ ʃ a: m) В българския език ние си имаме просто думата „неловко“, която пасва за описване на всяка ситуация, в която човек…

 • МедАп Консулт ООД

  medap.bg - 13:52 05.10.2017 [0]

  Търговия с медицинска апаратура и медицински консумативи. Сервиз на висички видове медицински апарати, ехографи, екг апарати, автоклави,…

 • Ензими

  abritvs.com - 02:48 04.10.2017 [0]

  Ензими се наричат катализаторите от биологичен произход, които представляват макромолекули с белтъчна природа. Ензимите участват в почти…

 • Обикновена амеба (Amoeba proteus). Дизентерийна амеба

  abritvs.com - 17:27 18.09.2017 [0]

  Към тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora), подтип Саркодови (Sarcodina), клас Лобозни кореноножки, разред Същински голи амеби (Euamoebida) се числят както…

 • Зелена еуглена - тип Саркомастигофори

  abritvs.com - 17:24 18.09.2017 [0]

  Зелена еуглена (Euglena viridis) е едноклетъчно животно, което спада към тип Саркомастигофори и клас Фитомастигофори (Phytomastigophorea). По друга класификация…

 • Чехълче (Paramecium caudatum) - тип Ресничести

  abritvs.com - 17:21 18.09.2017 [0]

  Чехълче (Paramecium caudatum) - едноклетъчно животно, което принадлежи към тип Ресничести (инфузории, Ciliophora). Тялото му под светлинен микроскоп изглежда…

 • Земен червей (дъждовен червей)- тип Прешленести червеи

  abritvs.com - 14:37 18.09.2017 [0]

  Видът Земен червей спада към тип Прешленести червеи (Annelida). Названието на типа произлиза от факта, че тялото на представителите им е изградено…

 • Масообменни процеси - пренос на маса

  abritvs.com - 00:44 18.09.2017 [0]

  Масообменни процеси се наричат тези, при които се наблюдава пренос на дадено количество вещество между две контактуващи среди и преминаването…

 < 1 2 3 4 >  Последна