• [0] Услуги на дентален център "Вирту"

    Дентален център Вирту е създаден през 2016г. от д-р Бояна Бянова и екип от високо квалифицирани и международно признати лекари, насочени към внедряване в България на световната тенденция за тясна специализация в денталната медицина. Благодарение на този модел на лечение предоставяме и поддържаме висок стандарт в обслужването на нашите пациенти, както и оптимални решения за всеки отделен случай.

    • favvirtue-dentalcenter.com
    • 08:30 12.07.2021
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus