• [1] Aдвокатска кантора Русинова - защита от домашно насилие

    Кантората ни е специализирана в областта на семейното право, защитата от домашно насилие, правата на човека, сексуален тормоз, психологическите консултации, медиацията и дискриминацията.

    • favwww.womeninforce.eu
    • 06:35 08.05.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus