• thumb

    [0] Атом - строеж - атомни модели

    Атом е най-малката градивна частица на веществата, неделима по химичен път, която може в определeни случаи да съществува самостоятелно продължително време и е носител на свойствата на химичните елементи.

    • favabritvs.com
    • 14:12 03.09.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus