• [0] Барабаните – предизвикателство за млади музиканти

    Ударните инструменти според изследователите на музиката са най-старата форма на инструменти. Те винаги са съществували в най-различни форми и размери. Барабаните обаче като комплектна конфигурация са произведение на модерната музика на 20 век и изискват съвсем различен подход при обучението, отколкото са изисквали ударните инструменти в миналото.

    • favjudithsplace.net
    • 16:31 28.08.2019
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus