• [0] Цвят и светлина в дизайна

    Успоредно с възможността за по-широк поглед към цвета и мястото му в историята на костюма съвременният дизайнер на облекло, както своите колеги в други направления – индустриален дизайн, графичен дизайн, дизайн в архитектурна среда и др. – разполага и ползва постиженията на съвременната наука – биология. физика (конкретно оптика), психология, семиотика. Съвременното разбиране за цвета и неговата природа има дълга история. Следва да споменем – съвсем накратко – някои основни постановки, даващи определена яснота по вълнуващите ни теми.

    • favtejkamuzika.com
    • 14:29 31.01.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus