• [0] Електроенергия за свободен, либерализиран и енергиен пазар

    Ритъм 4 ТБ ООД е на енергийния пазар от създаването си през 1991 г. Основните продукти, с които оперираме, са: електроенергия на свободния пазар и извън страната; каменни въглища, внос от Украйна и Русия за индустриални цели, за производство на електрическа енергия и за битово отопление; металургически кокс; черни метали; течни и газообразни горива.

    • favritam4tb.com
    • 09:22 07.07.2016
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus