• [0] ЕОС Матрикс - с голямо сърце

    Отговорността е още по-голяма, когато компанията е с дългогодишен и доказан опит. Когато работиш с хора, още повече, когато те се намират в затруднено финансово положение, човешкият елемент и емпатията са ключови за правилното и резултатно общуване. А това е сред основните етични норми, които спазват служителите по събиране и управление на просрочени вземания в ЕОС Матрикс.

    • favperfekten.info
    • 12:50 30.07.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus