• [0] ЕОС Матрикс в ролята си като консултант

    Колекторският бизнес, със своята специфика и ключов принос към функционирането на икономиката, в последните години се превърна в отправна точка за финансови анализи и прогнози. Това се дължи на факта, че компании като ЕОС Матрикс имат реален поглед върху навиците на плащане в Европа, профила на клиентите със забавени плащания, най-честите причини за просрочие, както и по какъв начин размерът на несъбраните вземания се отразява на бизнеса и икономиката като цяло.

    • favnews.ruse24.bg
    • 07:07 21.08.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus