• [0] Хидроизолация на резервоар

    Резервоарите имат предназначението да складират големи количества вода за пиене, напояване, за производство.За да ги запазите като ефективни и дълготрайни решения, трябва да се погрижите самите стени, подове, тавани и всички функционални части на резервоарите да бъдат много добре хидроизолирани.

    • favyapeku.com
    • 09:52 24.11.2021
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus