• [0] Хидроизолиране на сгради чрез дренажни системи

    Сградите – битови, производствени, комерсиални, обществени – имат основните елементи в тяхната конструкция, които по-малко или повече са постоянно изложени на контакт с вода, влага и други рушащи материята субстанции.

    • favabvsite.com
    • 09:59 24.11.2021
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus