• [0] Икономиката и нейното задвижване от управлението на вземания

    Събирането на вземания има особено значение за икономическия цикъл. Забавените плащания и отписаните вземания имат значителни последици за фирмите, тъй като те водят до невъзможност на компанията да произведе повече продукция или да обслужва задълженията си. Когато една фирма спре да обслужва задълженията си, тя става ненадежден партньор, а това води до оттегляне на капитали и, в най-лошия случай – обявяване на несъстоятелност. Или с други думи казано, забавените плащания от клиенти водят до намаляване на печалбите и по-високи разходи за лихви.

    • favivan-zdravkov.com
    • 07:06 21.06.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus