• [0] Ин витро

    Когато една жена не може да забременее, дори и да се е подложила на лечение с медикаменти или дори след хирургическа намеса, то тя може да избере да се подложи на по–сложни процедури, обединени под названието ,,асистирана репродукция” Т

    • favwww.future-health.bg
    • 12:22 05.01.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus