• [0] КАК ДА СМЕ ПОЛЕЗНИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА? СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

    Как да сме полезни на околната среда? Съвети за спестяване на енергия Днес все повече се говори за държавни зелени политики, които да подпомагат устойчивото развитие на отделните области в България. Но може ли всеки от нас да допринесе за благоприятното развитие на мястото, в което живее? Отговорът е "да" и в тази статия ще дадем насоки, за по-зелен и екологично съобразен начин на живот. ОТОПЛЯВАНЕ И ВЕНТИЛИРАНЕ НА СТАИТЕ, КОИТО ОБИТАВАМЕ Нашето жилище има нужда както от затопляне през зимата, така и от правилна вентилация през цялата година, така че да не се появят мухъл и плесен по стените. Добрата вентилация, предпазва жилищните сгради от напукване, подпухване, свличане. Ще се запитате, как всичко това влияе на климата и не е ли пресилено да изтъкваме тези два фактора-отоплението и вентилирането, като важни за природата? Отговорът не е сложен! Когато се отопляваме, ние сме отговорни за горивото или енергията, която използваме. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици е резултат от употребата на меше, брикети, въглища за огрев. Газът пък може да бъде опасен, ако се възпламени и да предизвика пожар, а също и задушаване на хора. Най-екологично чистият начин за отопление е електроенергията. Но как да пестим? За да се затопли стаята по оптимален начин, отоплителните тела трябва да са поставени на подходящо място, да не топлят външни стени и да не са близо до вратата или прозореца.

    • favsaint-gobain.bg
    • 07:13 01.11.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus