• [1] Как да включите играчките в езиковото развитие на децата

    Като цяло всяко дете следва свои индивидуални темпове на развитие, когато говорим за езиковите способности. Все пак има някои рамки, които се приемат за нормални и трябва да са налице, за да сме спокойни, че то надгражда уменията си да общува с околните.

    • favwww.avtora.com
    • 19:58 15.09.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus