• [0] Какви са правилата за етикетиране на стоки

    Поставянето на етикети е една важна и необходима част за всеки предприемач, независимо дали се занимава с малък, среден или голям бизнес. Ако планирате създаване на нов вид дейност или вече се занимавате с такава, то вероятно знаете, че Европейският съюз постоянно създава нови изисквания и директиви, особено щом се отнася до търговската дейност. Разбира се, изискванията за продажбата на хранителни стоки, алкохол, цигари, дрехи и друг вид продукти са различни, но има нещо, което ги свързва – правилното етикетиране. Причината за високите изисквания, които Европейският съюз поставя е, че е необходимо всички производители да са отговорни за правилното информиране и защита на своите потребители. Ние, като потребители, сме свикнали с това, че етикетите на всички видове хранителни стоки показват наименованието на продукта, държавата-вносител, името на производителя, срокът на годност, нейното тегло, условията й за съхранение и употреба. Правила при етикетиране на стоки Разбира се, има различни видове стоки и условията за тяхното етикетиране са различни. За лекарствата и козметиката е изключително важно да бъдат упоменати всички видове съставки, съдържанието, начинът за употреба и други. Опасните стоки са нещо, за което е особена важност да бъде регулирано и следено – етикетът задължително трябва да описва символите, които отбелязват някакъв вид опасност. А етикетите на дрехите и обувките трябва да ни информират за материала, с който са направени, от коя държава са, какви са изискванията за изпиране и поддръжка. Друга важна и съществена част от етикетирането на стоки и продукти е поставянето на цени. Производителят и предлагащият стоката не могат да си позволят заблуждения относно цената на продукта. Ако има намаление на стоката, то е задължително на етикета да е упомената старата сума, както и новата, която показва самото намаление в проценти. Това изискване е задължително и отново е с цел доброто информиране на клиентите и потенциалните потребители. Прочетете още: https://tikso-lenti.com/blog/Kakvi-sa-pravilata-za-etikirane-na-stoki

    • favtikso-lenti.com
    • 08:56 29.03.2017
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus