• [1] Катедра "Икономика и управление" - МТФ на МГУ Иван Рилски

    Катедра „Икономика и управление” към Минно-технологичен факултет при МГУ „Св. Иван Рилски” е създадена на 2 януари 1956 г. и вече шест десетилетия сигурява качествено и съобразено с потребностите на националното стопанство и с европейските стандарти обучение в областта на икономиката и управлението на производствени системи и конкретно на уникалната по своя характер дейност за търсене, проучване, добив и преработване на минерални суровини.

    • favwww.iu-mgu.com
    • 09:45 22.06.2019
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus