• [1] Кога се налага почистване на дюзи с ултразвук?

    Горивните инжектори изискват специална и редовна грижа, за да работят оптимално. Когато това липсва започват да възникват неочаквани проблеми, касаещи работата на двигателя и горивната система. В София Дизел Център предлагаме качествено и детайлно почистване на дюзи (всички видове и модели) по метода на флуш и ултразвук отвътре. Редовно почистваните горивни дюзи са задължителни за правилното разпределяне на горивното количество. С едно добро почистване в нашия дизелов сервиз Вие си гарантирате оптимална работа на двигателя, намалени вредни емисии и възстановен икономичен разход.

    • favtinyurl.com
    • 14:45 04.10.2019
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus