• [0] Компютърни новини и статии

    Гореизложеният списък с технологии не е изчерпателен; той описва само основната тенденция в развитието на компютърните технологии. В различни периоди от историята е проучена възможността за създаване на компютри на базата на много други, сега забравени и понякога много екзотични технологии. Например, имаше планове за създаване на хидравлични и пневматични компютри, между 1903 и 1909 г. някой Percy I. Ludzhet дори разработи проект на програмируема аналитична машина, работеща на основата на шевни механизми (променливите на този калкулатор бяха планирани да се определят с помощта на нишкови бобини). Понастоящем се работи сериозно, за да се създадат оптични компютри, които използват светлинни сигнали вместо традиционното електроенергия. Друга обещаваща посока включва използването на напредък в областта на молекулярната биология и ДНК изследванията. И накрая, един от най-новите подходи, които могат да доведат до грандиозни промени в областта на компютърните технологии, се основава на развитието на квантовите компютри.

    • favu-bg.blogspot.com
    • 14:24 06.12.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus