• [1] Конферентна зала в бизнес хотел

    За да изберете една конферентна зала, не бива да се водите единствено от нейното местоположение, цена и сградата на бизнес хотела, в която се помещава. Върху избора ви трябва да повлияят и допълнителни фактори, които са важни за провеждането на мероприятията. Всичко необходимо за вашето мероприятие, може да намерите в нашия бизнес хотел Olives City Hotel. Заповядайте при нас!

    • favwww.oliveshotel.com
    • 20:36 19.06.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus