• [0] Няколко въпроса, които касаят успешното намиране на нова работа

    Обмислете стратегия Ако вече сте разбрали каква работа искате, следващата стъпка е да определите план за действие, а именно стратегия за търсене на работа. Често пъти хората не обръщат внимание за тези фактори, които водят до намаляване на ефективността на целия процес. Пасивни и активни стратегии за търсене на работа...

    • favregiona.bg
    • 18:14 03.02.2021
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus