• [0] Очаква ли се излизане от пандемията и намаляване на безработицата?

    Пандемията covid-19 и произтичащите от това явление събития, били те дългосрочни или периодични, доведоха до това хората да спрат и да се замислят. Беше подходящо време да се отпуснете и да размишлявате, да се самоанализирате и да планирате коригиращи мерки за един свят, който излезе от релси и влезе в състояние на блокиране и хаос. Това се изрази под много форми – една от тях доведе до дискусии за необходимостта от това текстилната промишленост, свързана с модната индустрия да промени отношението си. Бе направен опит тя да започне да гледа на нещата от гледна точка на устойчивостта оттук нататък. Можем ли да анализираме и прогнозираме за това, което ще се случи с веригите за доставки и въздействието, което пандемията е имала досега относно запазването на работните места на работниците и поминъка по целия свят.

    • favrelaisdesarts.net
    • 13:03 11.01.2021
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus