• [0] оползотворяване на времето

    Едва ли има нещо по-отвличащо вниманието от социалните мрежи. Постоянното взиране в телефона и вечното очакване да проверим колко харесвания и споделяния е събрал последният ни пост са все положения

    • favbmswebtech.com
    • 15:05 18.11.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus