• [1] От минало към бъдеще: Въздушно или водно охлаждане на автомобила

    Дори и хората с намалена техническа грамотност са наясно, колко важна роля играят охлаждащите системи при автомобилите. Както всяка машина, и колата е в състояние да работи само в строго определени граници на температурата.

    • favblogomania.org
    • 18:50 14.09.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus