• [1] Плащане на издръжка от общината

    Какъв е редът да поискаме плащане на издръжка от общината, когато длъжникът по изпълнително дело отказва да я плаща.

    • favadvokatbg.net
    • 19:34 10.02.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus