• [1] Прехвърляне на дружествени дялове – нов живот за всеки бизнес

    Прехвърлянето на дружествени дялове е законово установена възможност, чиято уредба се съдържа в Търговския закон или по-конкретно в чл.129. Динамиката на търговските отношения и непрестанната промяна на разпоредби изисква прецизно познаване както на основните изисквания, така и на всички изключения и възможни “странични ефекти”. При прехвърляне на дружествени дялове предмет на сделката е не дружественият дял сам по себе си, а членството в дружеството. От това следва, че върху правоприемника (или иначе казано купувача) преминават всички права и задължения, вкл. и неимуществените такива.

    • favchernomoretz.bg
    • 09:16 05.06.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus