• [0] Препарати за септични ями и външни тоалетни.

    Септичните ями са най-старите пречиствателни съоръжения, използвани и до днес. В тях протичат процесите на утаяване и изгниване на известна степен от органичните отпадъци. Съдържанието в ямата се размесва само от турболенцията предизвикана от входящия поток. Утайките престояват под водата дълго време, като през този период практически не се получава размесване, а само се създават условия за започване на кисела ферментация. Процесът е анаеробно разграждане на органичните вещества. При киселата ферментация утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделят неприятни миризми. При процеса на гниене се отделят и газове, които увличат на повърхността полуизгнилите органични отпадъци, където те се натрупват. Кората, която се образува на повърхността на септичната яма маже да достигне значителна дебелина /50 см./. Проблемите започват най – много след второто изпомпване, когато почвата намали своята хидравлична си пропускливост и съществува опастност от препълване на септичната яма. Решението на тези проблеми е третиране на септичните съоръжения с биоензимни препарати. Ползата от третирането с препарати за септични ями е: • премахване на неприятните миризми. • Намаляване на органичната утайка с над 80% • Намаляване на пяната на повърхността с над 85% • Увеличаване попивната способност на почвата. • Разгражда тоалетната хартия. • Разгражда натрупаните органични отпадъци • Намалява нуждата от изпомпване /икономия на разходи/ • 100% екологичен продукт.

    • favseptibact.com
    • 14:34 16.04.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus