• [0] PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД ..............///

    PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!! Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.Няма солидарна отговорност. Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по обстоятелствата. Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно решение за Вашия проблем. Pretor GROUP INC. За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://plovdiv.run-bg.com/

    • favplovdiv.run-bg.com
    • 14:23 15.03.2015
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus