• [0] Работните места се забавят в следствие на забавянето на плащанията

    Проблемът с несъбраните вземания между две фирми не е просто изолиран частен случай, а погледнато по-широко – и тема за забавените плащания между търговци, които работят и с други контрагенти, така че едно забавено плащане, води до друго и т.н. В този смисъл забавянето на плащанията влияе негативно на цялостния икономически цикъл, което води до замразяване на предлагането на работни места.

    • favnews.blagoevgrad24.bg
    • 06:54 21.08.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus