• [0] РАЙОН “СЛАТИНА” – УДОБНА СРЕДА ЗА ЖИВЕЕНЕ, БИЗНЕС И ОТДИХ

    Инфраструктура – развитие и благоустрояване Водещо значение в район „Слатина” имат модернизацията на местната инфраструктура, изграждането на озеленени и облагородени паркове и междублокови пространства, достъпност на средата за хора в неравностойно положение, уютните училища, детските градини и площадките за игра и спорт. За да стане районът по-красив и по-приветлив: • Регулярно се извършват реконструкции, разширяване и ремонти на детските градини и училищата. Към 168 ЦДГ „Слънчогледи” е изградена нова пристройка с плувен басейн и е санирана основната сграда на детската градина. В 61 ОДЗ „Шарено петле” е обособено

    • favso-slatina.org
    • 20:33 13.09.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus