• [1] Ремонт на пиезо дюзи

    Към изпълнителния пиезомодул се подава електрическо напрежение, вследствие на което той се разширява като така увеличава значително и обема на изместване. Целият процес е кратковременен – по-малко от една десетохилядна от секундата – движението на модула бива “транспортиран” директно без каквито и да било механични посредници или загуби от триене.

    • favnikolaymarinov.net
    • 03:27 06.01.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus