• [0] Резервоари за вода

    Водата е незаменим ресурс както за човешкото здраве, така и за човешкия живот. Най-често потребителските нужди се свеждат до това да се закупят бидони за вода, но се забелязва и увеличаването на приложението на цистерните за вода и в стопанството. Vitalbox е компанията, която може да ви съдейства в избора на изгодни за пластмасови резервоари за вода цени. Основните видове резервоари за вода, които се продават в България са следните: Полиетиленови хоризонтални квадратни резервоари, Полиетиленови хоризонтални цилиндрични резервоари, Полиетиленови вертикални цилиндрични резервоари. Те могат да бъдат с различни размери, започващи от 100 литра и достигайки количествени лимити, които са от индустриален характер. Най-често срещаните размери на използваните резервоари за вода в България са: Резервоар за вода 100 литра, Резервоар за вода 500 литра, Резервоар за вода 1000 литра, Резервоар за вода 5 000 литра, Резервоар за вода 10 000 литра.

    • favvitalbox.eu
    • 09:22 11.06.2024
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus