• [0] Сграда на годината 2017 А3 - апартаменти за продажба

    A3 - Advanced Architecture Apartments е вълнуваща жилищна сграда, хармонично вписана в контекста на средата, в която е ситуирана. Две отправни точки - планината и градът – определят цялостната архитектурна идея.

    • favsofbuild.com
    • 10:10 12.07.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus