• [0] Софтуер за Работна заплата от Омега-Тим

    Софтуер за Работна заплата RZWIN – автоматично изчисляване на месечните трудови възнаграждения на работници и служители, съгласно българското законодателство. Генерира справки необходими за икономически анализи и за целите на управление, отпечатва служебни бележки, удостоверения, уведомления и други.

    • favomegatim.com
    • 23:01 03.01.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus