• [0] Стоматологичен стол

    Нивото на значимост, дадено на стоматологичния стол, не може да бъде пренебрегнато, тъй като той заема важно място в денталната практика – физическо и психологическо. Въпреки че винаги са били символ на болка, новите зъболекарски столове поставят комфорта на пациента и зъболекаря на първо място.

    • favdentexpert.info
    • 06:16 09.06.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus