• [0] Съдействие при преместване и започване на работа в България

    Релокацията е дълъг процес, свързан с попълването на голям брой документи. Сивир Транслейшънс ще улесни този процес като ви съдейства при премесването чрез осигуряване на необходимата документация, помощ при регистрация по местоживеене, застраховки, откриване и закриване на банкови сметки и др. Работим както с индивидуални, така и с корпоративни клиенти.

    • favrelocatetobulgaria.com
    • 08:08 14.03.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus